eloi
eloi
furgoneta
button

Nota Legal

Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre l'empresa Eloi Sánchez.

Condicions d'ús

www.eloi.info és una web titularitat de Eloi Sánchez, amb domicili a Av. Madrid 27 bajos, de la Pobla de Segur el NIF és 41.083.137-P, amb correu electrònic eloi@eloi.info.

Al principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i condicions particulars d'utilització. Per això, l'accés i utilització dels serveis de la web significarà l'acceptació d'aquestes Condicions.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

La web conté informació i altres continguts elaborats pel titular i els seus col.laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment, aquests continguts podran ser modificats i /o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d'assessorament legal, ni de cap altre tipus de assesorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren la web pel simple fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Pel cas d'existir enllaços amb diferents pàgines web, www.eloi.info, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre les mateixes.

L'usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.eloi.info no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus a la web. Així mateix, el titular del web, els col.laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Propietat Intel.lectual i Industrial.

www.eloi.info Copyright © 2012. Tots els drets reservats.

La totalitat dels continguts d'aquesta web, com són textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix , i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S'autoritza l'emmagatzematge i reproducció temporal d'algun o alguns dels Continguts del web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l'emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular del web, i sempre que es faci referència explícita a www.eloi.info ja la seva titularitat.

La política de privacitat que es descriu a continuació només és aplicable al present lloc web, entenent que inclou totes les pàgines i sub-pàgines incloses en el domini www.eloi.info. Eloi Sánchez declina tota responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades que puguin tenir altres llocs web des dels quals es pugui accedir a www.eloi.info.

Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d'aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d’accés, ratificació, limitació, cancel.lació i oposició indicant-ho per escrit a l’empresa Eloi Sánchez Pérez, direcció Av. Madrid, 27 Bxs, 25500 de La Pobla de Segur o per correu electrònic a eloi@eloi.info (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016). Sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Les dades de caràcter personal que s'hagin obtingut a través del web, tenen la protecció necessària per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.