eloi
eloi
furgoneta
button

Energies Renovables

L'energia renovable és l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inexhauribles, és una energia neta, gairebé no fan malbé el medi ambient.
Nosaltres desenvolupem solucions a mida al camp de l'energia solar, geotèrmica i la biomassa.

* Energia solar fotovoltaica és la transformació directa de la radiació solar en electricitat, preparem la teva llar / empresa / hotel amb panels fotovoltaics per a aprofitar tota la radiació solar.

* Energia solar tèrmica consisteix en recollir l'energia del sol mitjançant panells de cèl·lules solars i convertir-la en calor el qual pot destinar-se a satisfer nombroses necessitats. Per exemple, es pot obtenir aigua calenta per a consum domèstic o industrial, o bé per donar calefacció a llars, hotels, col·legis o fàbriques. Amb aquesta mena d'energia se'n podria reduir més del 25% del consum d'energia convencional en habitatges .

* L'energia geotèrmica és aquella energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra.

* La biomassa és la utilització de la matèria orgànica com a font energètica, per ser el combustible tant a calderes com a estufes. Són eficaços, fiables i fàcils d'usar. Per a una més gran eficàcia i un òptim estalvi d'energia.